Kantoor

BECKERS LUC BV

Tel: 089 35 79 41 


Mail: info@gdwbeckers.be


Centrale administratie: Neerzijstraat 49 - B-3600 GENK


Kantoor Tongeren: Predikherenstraat 10 /bus0001 - B-3700 TONGEREN


Loketuren Genk & Tongeren: 09:00 uur tot 12:00 uur


BTW BE 0852.000.092

HET KANTOOR


Het kantoor van gerechtsdeurwaarder Beckers is reeds meer dan 40 jaar actief in Genk (Limburg). 

Jarenlang hield gerechtsdeurwaarder Beckers kantoor in Genk-centrum (Molenstraat). 

Door opeenvolgende uitbreidingen en de bijbehorende nood aan een groter kantoor zijn wij in 2017 verhuisd naar het kantoor net buiten het centrum (Neerzijstraat).


In zijn ambt wordt gerechtsdeurwaarder Beckers bijgestaan door een uitgebreid team,
waaronder kandidaat-gerechtsdeurwaarders:
- Catherine Tack 
- Alexia Bosmans 
- Marnic Reynders

Sinds einde 2019 is er een samenwerkingsverband gesloten tussen gerechtsdeurwaarders Luc Beckers

en Peter Pools.
Deze laatste was voordien reeds zestien jaar werkzaam op het kantoor van gerechtsdeurwaarder Beckers als kandidaat-gerechtsdeurwaarder.
Na zijn benoeming tot titularis-gerechtsdeurwaarder in 2019 werd er besloten om de krachten te blijven bundelen.
Het kantoor van gerechtsdeurwaarder Peter Pools is gelegen te Tongeren en is daar actief.
Er werd geopteerd om de centrale administratie te behouden te Genk.


Verder bestaat het team uit een tiental opgeleide en deskundige stagiaires, juristen & rechtspractici.
Ons team wordt permanent bijgeschoold en bestaat uit een mix van ervaring en jong dynamisme.


Wij betekenen aktes in het oud-arrondissement Tongeren.
Voor betekeningen en uitvoeringen in andere arrondissementen kunnen wij rekenen op een uitgebreid netwerk van confraters in binnen- en buitenland.


Onze mensen zoeken samen met u snel en efficiënt een oplossing voor uw belangen als overheid,

advocaat, onderneming of privépersoon.

Door onze jarenlang opgebouwde ervaring en finesse kunnen wij vanaf de aanvang van een procedure

de situatie correct inschatten.
Elke schuldeiser, elke schuldenaar en elk dossier is immers verschillend en vergt een verschillende benadering.


Hierdoor kunnen wij dus kostefficiënt werken.
Dit spaart zowel schuldeiser als schuldenaar kosten uit.  
Onze database is inmiddels zo uitgebreid, dat wij met het juiste voorafgaande advies met betrekking tot

de solvabiliteit u correct kunnen informeren over de slaagkansen van een procedure.
Ons uitgebreid netwerk helpt ons hierbij. 
Ons kantoor is ook lid van Legal Recovery, een netwerk van gerechtsdeurwaarders dat diensten in heel België kan aanbieden.


Wij gaan voor een kordate maar menselijke aanpak.
De gerechtsdeurwaarder dient betalingsconflicten op te lossen.
Maar zeker zo belangrijk zijn de bemiddelende, adviserende en maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder.
Het is onze taak om schijnbaar tegenstrijdige belangen te verzoenen op een zo efficient mogelijke manier.
Dit komt zowel schuldeiser als schuldenaar ten goede.


Verder staan wij garant voor een to-the-point-communicatie.
Juiste en heldere informatie/communicatie is belangrijk voor de schuldeiser.
Maar ook een schuldenaar die correct geïnformeerd is, zal sneller geneigd zijn om over te gaan tot betaling. Een goede communicatie leidt tot een win-winsituatie.

Gerechtsdeurwaarder Luc Beckers

Gerechtsdeurwaarder Luc BeckersCopyright @ gdwbeckers2019